Ομιλία με θέμα Σωματική Ψυχοθεραπεία : επιστρέφοντας στο σώμα, προχωρώντας με ψυχή!

Αναρτήθηκε May 27, 2014

Τί είναι η Σωματική Ψυχοθεραπεία;

Ο κ. Μάρκος Ρήγος στην ομιλία με τίτλο ”Σωματική Ψυχοθεραπεία: Επιστρέφοντας στο σώμα, προχωρώντας με ψυχή”, μας αποκαλύπτει τρεις κεντρικούς άξονες: τη δημιουργία μιας θεραπευτικής σχέσης και προσωπικής αξιοπρέπειας, την επιδίωξη της επαφής του θεραπευόμενου με την αλήθεια του στο τώρα και την καλλιέργεια της ελεύθερης και αυθόρμητης έκφρασης.

Την Κυριακή 1 Ιουνίου στο Schinias Olympic Rowing and Canoeing Centre σας περιμένουμε στο 2ο Φεστιβαλ Ευ Ζην για ένα ταξιδάκι (ανα) ψυχής…

 

psycotherapy